Tag Archives: Trí Quang

Luận văn của ông Nhu

Dưới đây là bản tóm tắt luận văn tốt nghiệp trường École Nationale des Chartes năm 1938 của Ngô Đình Nhu (1910-1963). Luận văn này có tên “Les moeurs et les coutumes des Annamites du Tonkin au xviie siècle”. Quốc … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại sách | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 bình luận