Tag Archives: Trần Dần

Đọc Đêm Núm Sen

Tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long cho tác phẩm Đêm Núm Sen của Trần Dần.   Tôi thích Đêm Núm Sen – Trần Dần vì những gì cuốn này không có. Không Hà Nội mà ai cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách | Thẻ , | Chức năng bình luận bị tắt ở Đọc Đêm Núm Sen

Dionysus Trần Dần

1. Tôi vẫn cho rằng tác phẩm sẽ phân loại nghệ sỹ chứ không phải ngược lại. Tỷ như tác phẩm siêu thực sẽ biến nghệ sỹ thành siêu thực chứ không thể nào ngược lại. Nhưng đôi khi đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách, sống | Thẻ | 5 phản hồi