Tag Archives: Quantum Gravity

Tái bản: Bầu trời chiều ẩn giấu (ebook)

Anh ngồi, viết những mẩu giấy nhỏ Chưa bao giờ em biết Vì anh chẳng gửi đi  Lời bài hát “Lại một bài tình ca nữa” của nhóm Gạt Tàn Đầy – Hát cho những tháng ngày khó khăn, em … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , ,