Tag Archives: Ông lão đánh cá

Nhật Ký Vàng Anh (tiếp và hết)

Nhật Ký Vàng Anh Part 1. Part 2. Lại nói về Lý Thông, bị dì ghẻ xa thải, buồn quá bỏ làng đi hoang. Đi từ sáng đến đêm, lại đến sáng thì khát nước. Gặp một con suối bèn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại nhảm | Thẻ , , , , , , , , , | 18 bình luận