Tag Archives: Noether

8/3, cô Noether và nữ quyền ở VN

Cô Emmy Noether (1882-1935) là nhà toán học và vật lý lý thuyết người Đức gốc Do Thái. Vì công trình nổi tiếng nhất của Noether liên quan đến đối xứng (symmetry) nên phần giữa và phần cuối bài còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,