Tag Archives: little pink

Tự do cái lờ

Hình ở trên cắt từ clip bài “quốc ca” của phong trào dân chủ Hồng Công, phiên bản piano. Bài hát có tên “Glory to Hongkong”. (Xem clip này ở đây, còn bản đồng ca xem ở cuối bài viết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,