Tag Archives: Freedom-hi

Tượng thủy nhất dạng

Lý Tiểu Long có lần nói về triết lý võ học của mình, anh nói: “Be formless, shapeless, like water. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend! Be water!”. “Be water” này tiếng Hán nói “像水一样吧: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,