Tag Archives: Đêm Núm Sen

Đọc Đêm Núm Sen

Tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long cho tác phẩm Đêm Núm Sen của Trần Dần.   Tôi thích Đêm Núm Sen – Trần Dần vì những gì cuốn này không có. Không Hà Nội mà ai cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sách | Thẻ , | Chức năng bình luận bị tắt ở Đọc Đêm Núm Sen