Tag Archives: Chiếm lĩnh trung hoàn

Tượng thủy nhất dạng

Dòng chữ viết tay là: 五大诉求 缺一不可 (Ngũ Đại Tố Cầu, Khuyết Nhất Bất Khả), tiếng Anh thường được dịch là Five Demands, Not One Less! Lý Tiểu Long có lần nói về triết lý võ học của mình, anh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,