Category Archives: đạo

Nhập Hạ

Hôm qua là ngày mồng một tháng tư âm lịch. Các chùa làm lễ Nhập Hạ (vào hè) để cầu một mùa hè mát rượi và yên ổn cho các phật tử. Công ty tôi đi dự lễ Nhập Hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo, đời | %(count) bình luận

Bảo vệ: Nguồn gốc của Phong Thủy và Kinh Dịch

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại đạo | Thẻ

Bảo vệ: Phong Thủy của Thăng Long

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại đạo | Thẻ

Bảo vệ: Thiền Tông Giao Chỉ

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại đạo | Thẻ

Một ngày đàng …

Lâu lâu đi làm những việc không phải việc của mình. Tự nhiên học thêm được nhiều điều lạ. Đúng là đi một ngày đàng học vài sàng khôn. 1. Nói chung là ở Việt nam thì gần như ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đạo | Thẻ | 9 phản hồi