Những cái tên khác

Cái tên quan trọng nhất là cái tên lúc sinh ra đời: có Khiêm thì sẽ có Cung.

Sau đó là hai cái tên Thành và Paul. Hai tên ghép thành một, như chỉ dấu ngầm về một sự bảo trợ, mà người thanh niên An Nam thuộc địa dùng để đi ra thế giới tự do: Paul Thành.

Trước khi trở thành nhân vật cách mạng thuộc loại thành công nhất lịch sử nước nhà, là cái tên Hồ Quang. Tên này gắn với giai đoạn xây dựng lực lượng.

Tiếp đó, là cái tên Lucius, khi hợp tác với OSS, cái tên dẫn lực lượng của mình đến ngày 2 tháng Chín.

Cuối cùng là C.B. Cái tên xuất hiện sau khi nhà cách mạng đã trở thành lãnh tụ. Đây là cái tên cho thấy mặt bên kia của quyền lực.

Có những việc Hitler dư sức làm, nhưng không làm, vì đã có Goebbels làm thay. Còn đằng này, lại phải tự tay.

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.