Chuyện phải lòng

Chữ “trái tim” dịch ra tiếng Anh là “heart”. Chữ “heart” dịch ngược ra tiếng Việt lại thành chữ “lòng”. Thế mới tài.

Ví dụ “golden heart” dịch ra tiếng ta là “tấm lòng vàng”, “learn by heart” dịch thành “học thuộc lòng”, “from bottom of my heart” thì dịch là “từ tận đáy lòng”, “win someone’s heart” có nghĩa là “được lòng ai đó”. Có rất nhiều ví dụ như vậy, từ trái tim đến cỗ lòng, là một con đường rất vãi.

Nghĩa của chữ “lòng” rất uyển chuyển, có thể diễn đạt mọi sắc thái tâm lý tình cảm, từ ruột non đến ruột già, ra cả đến hậu môn.

Ai đó dễ bị người khác thuyết phục, gọi là “dễ mềm lòng”. Những người lý trí mạnh, khó thuyết phục, gọi là “cứng lòng”. Ủy mị một chút là “dễ động lòng”. Không chân thành với tình cảm của chính mình là “dối lòng”. Tình cảm đổi thay đích thị “thay lòng”.

Cởi mở tâm sự của mình với ai đó gọi là “mở lòng”. Đồng ý với ai đó gọi là “bằng lòng”. Rủ nhau cùng làm gì đó thì phải “đồng lòng” mới xong.

Gặp ai đó mà thích ngay, gọi là “phải lòng”. Chưa ngỏ được lời thì cứ thấy “rối ở trong lòng”. Thế rồi “xao xuyến mãi ở trong lòng” đến lúc cũng phải “tỏ lòng” mình ra. Đến khi yêu rồi, yêu thì ở trong tim, mà diễn đạt thành lời, gọi là “đem lòng yêu nhau”. Xa nhau thì nhớ “nao lòng”. Lúc nào cũng thấy “nóng lòng” gặp nhau. Để lâu thì nhớ “cháy lòng”. Gặp nhau một phát áp lòng vào nhau, xong xuôi nằm thở, “dốc lòng” với nhau. Rồi mới mặc quần áo chia tay, bịn rịn như “nát cả cõi lòng” đến nơi.

Nước Anh có ông vua là Richard LionHeart. Trước dịch sang tiếng Việt là Richard Sư Tử Tâm. Nay dịch ra tiếng ta là Richard Sư Tử Lòng.

Trước khi cô gái đẹp hóa thú theo chỉ đạo của thủ tướng (vãi hết cả lòng), với các bạn FA, hãy phải lòng ngay một con sư tử (nếu là nam), và hãy trở thành sư tử của lòng ai đó (thay vì hóa thú).

PS. Các bạn nếu “có lòng”, muốn làm gì đó tốt tốt, nho nhỏ mà chưa nghĩ ra, thì có một gợi ý thế này, thực hiện hay không là “tùy lòng” các bạn.

Lì xì cho các cháu Nấm và Gấu, con của chị Quỳnh.

Tên Tài khoản: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Số Tài khoản: 0061000207794

Ngân hàng Vietcombank

Địa chỉ: 24 Đặng Tất, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang

(Tài khoản này là của mẹ chị Quỳnh).

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhảm và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.