Ai là sát thủ?

I. Bí ẩn vụ ám sát Vạn Thắng Vương.

II. Ai là sát thủ?

Nói chung nghi và đổ tội cho cặp bài trùng Lê Hoàn – Dương Vân Nga là dễ nhất. Nói gì thì nói, Lê Hoàn là người hưởng lợi quá nhiều từ hai cái chết của cha con Đinh Tiên Hoàng – Đinh Liễn.

Chỉ vài tháng sau cái đêm đẫm máu đấy, Lê Hoàn có tất cả giang sơn, ngôi vua, quần thần. Lại có cả trâu lẫn nghé. Trâu hơi bị ngon, nghé hơi bị chuẩn.

Thế nhưng tại sao cả ngàn năm sau đó không một tài liệu chính thức nào, không một câu truyện dân gian nào, không một bài vè nào có ý nói Lê Hoàn giết minh chủ. Cũng không có một dấu tích nào trong sử sách lẫn dân gian cho thấy Thái hậu họ Dương có ý giết chồng, đưa ngôi báu cho tình lang. Các sử gia phong kiến nếu có ý gì chê Lê Hoàn – Dương Vân Nga thì chỉ chê việc họ lấy nhau, không có ý chê việc giết vua Đinh.

Cho đến gần đây mới có thuyết nói Lê Hoàn toa rập với người tình để chiếm ngôi báu. Còn kẻ thủ ác Đỗ Thích kia chẳng qua chỉ là quan nội thị lớ ngớ đứng đấy mà mang tội oan.

Thế sử chả ghi rõ là hoàng đế và nam vương nhậu xỉn nằm ở sân cung đình, bị Đỗ Thích giết chết. Đỗ Thích bỏ trốn nhưng không kịp vì Nguyễn Bặc bố ráp chặt chẽ quá. Đỗ Thích lẩn trốn ngay trong cung vua, ba ngày sau bị cung nữ phát hiện. Nguyễn Bặc đưa quân đến bắt và giết ngay. Lý do giết ngay có thể vì ngày xưa có nghiệp vụ điều tra xét hỏi, tóm được là giết luôn. Cũng có thể Đỗ Thích là quan nội chính, do Nguyễn Bặc phụ trách trực tiếp (Nguyễn Bặc là Định Quốc Công, lo việc nội bộ trong triều) nên Nguyễn Bặc để tránh phiền luỵ nên giết luôn.

Cung vua ngày xưa tổng cộng chắc chỉ bằng cái resort bây giờ. Phía sau lại là núi. Phía trước mở ra đồng bằng. Sân cung đình may ra to bằng cái sân hợp tác xã vớ vẩn. Bữa tiệc cuối cùng trong đời Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn chắc chỉ là một bữa thịt nai uống với rượu lá chuối. Lính thị vệ chỉ vài người là canh được cái sân này. Nếu có biến, cả gia đình vua (hồi đó chắc ở quây quần hết trong đó) thắp đuốc đổ ra ngay. Cho nên khả năng không bắt nhầm không giết nhầm là rất cao. Tức là chính Đỗ Thích là sát thủ.

Ngoài ra cũng rất khó phủ nhận việc Đỗ Thích là sát thủ. Nếu phủ nhận Đỗ Thích là sát thủ thì đối tượng nghi can số một chính là Nguyễn Bặc, sau đó mới là Lê Hoàn.

“Đến đây, thấy nhà vua dùng yến tiệc vừa xong, say rượu nằm ngủ ngay giữa sân cung đình, Đỗ Thích bèn lẻn vào giết chết Nhà vua, lại giết luôn cả Nam Việt Vương Đinh Liễn. Bấy giờ, lệnh lùng bắt thủ phạm rất gấp, Đỗ Thích phải trèo lên nằm trong máng nước ở trong cung suốt ba ngày liền, đói khát lắm. Thế rồi trời đổ mưa, Đỗ Thích thò tay hứng nước mà uống, cung nữ nhìn thấy nên đi báo. Đinh Quốc Công là Nguyễn Bặc sai người bắt xuống và đem đi chém đầu”

III. Ai chủ mưu?

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhảm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.